Структура

Сектор "Маркетинг"

Ръководител сектор

Маруся Димова

Телефон: 02 8195 348
Кабинет: П015
Главен експерт

Елеонора Чолакова

Телефон: 02 8195 354
Кабинет: П002