Структура

Сектор "Управление на университетския сайт"

Ръководител сектор

Виктория Стоянова

E-mail: viki_s@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 562
Кабинет: П002