Структура

Сектор "Хигиена"

Ръководител сектор

Ваня Велинова

Телефон: (02) 8195 364
Кабинет: 3031A