Структура

Отдел "Студентски столове"

Студентски град, блок 23 А - ниско тяло

Началник отдел

Огнян Димитров

Телефон: 02 816 5852
Кабинет: 102