Структура

Отдел "Тестови центрове"

Ръководител отдел

Валери Дикльовски

Телефон:
Кабинет:
Главен експерт администриране на системи

Мими Милкова

Телефон: (02) 8195 600
Кабинет: ТЦ