Национална олимпиада по маркетинг 2019

Обновено: петък, 18 октомври 2019 19:08

Класиране


Първо място: УНСС
Камелия Бесова, Александър Топалов 
и Марина Тодорова
Академичен ментор гл. ас. д-р Борислава Стоименова
гфхгхгфхфх

Второ място: НБУ
Сандрина Милушева, Мелис Алиева и Николета Николова
Академичен ментор гл. ас. д-р Димитър Трендафилов
ефВЖ

Трето място:Икономическия университет - Варна
Теодор Димитров, Милен Чернев и Стефан Иванов 
Академичен ментор доц. д-р Владимир Жечев
вфЕГ

Допълнителна награда за оригинална идея: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Виолета Колева, Ивета Костадинова и Константин Костов
Академичен ментор гл. ас. д-р Атанаска Решеткова