Национална олимпиада по маркетинг 2019

Обновено: вторник, 07 май 2019 17:24

Участници

В Национална олимпиада по маркетинг 2019 участие ще вземат екипи от студенти на следните университети:

  • Икономически университет – гр. Варна, www.ue-varna.bg
  • Нов български университет – гр. София, www.nbu.bg
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, https://uni-plovdiv.bg/
  • Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, www.uni-svishtov.bg
  • Университет за национално и световно стопанство – гр. София, www.unwe.bg
  • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, www.swu.bg

Екип 1
Икономически университет - Варна

Теодор Даринов Димитров
Милен Миленов Чернев
Стефан Стефанов Иванов

Академичен ментор: 
доц. д-р Владимир Жечев

Екип 2
Икономически университет - Варна

Жаклин Живкова Топалова
Каралайн Борисова Петрова
Георги Тихомиров Тодоров

Академичен ментор:
доц. д-р Владимир Жечев
Икономически университет - Варна /Uploads/NOM/_a8959_kadriran plakat_UE_2.jpg


Екип 1
Нов български университет


Сандрина Мариянова Милушева
Мелис Ахмедова Алиева
Николета Илиянова Николова

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Екип 2
Нов български университет

Моника Станиславова Пейкова
Ванеса Николаева Иванова
Росица Руменова Благова

Академичен ментор: 
доц. д-р Надежда Димова
Нов български университет Нов български университет
Екип 1
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Николай Йорданов Аргиров
Маргарита Ангелова Колешева
Елена Венциславова Свещарова

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Катерина Козлуджова

Екип 2
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Мария Сотирова Михайлова
Снежена Енчева Ванчева
Eлеонора Венкова Спасова

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Катерина Козлуджова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Екип 1
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

Памела Тихомирова Христова
Мария Веселинова Кирилова
Анелия Миткова Минковска

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Атанаска Решеткова

Екип 2
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

Виолета Маноилова Колева
Ивета Пламенова Костадинова
Константин Младенов Костов

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Атанаска Решеткова

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

Екип 1
Университет за национално и световно стопанство

Камелия Александрова Бесова
Александър Христов Топалов
Марина Юлиянова Тодорова

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Борислава Стоименова

Екип 2
Университет за национално и световно стопанство

Пресиян Маринов Пенчев
Димитър Николаев Георгиев
Силвия Бойкова Григорова

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Борислава Стоименова

Университет за национално и световно стопанство Университет за национално и световно стопанство
Екип 1
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Елвира Младенова Далакова
Цветомир Георгиев Борисов
Мартина Ивова Христова

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Любомира Христова
Екип 2
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Ли Джъхон
Емилия Любомирова Златкова
Слави Валентинов Кадийски

Академичен ментор: 
гл. ас. д-р Динка Златева
Югозападен университет "Неофит Рилски" Югозападен университет "Неофит Рилски"