Национална олимпиада по маркетинг 2019

Обновено: неделя, 07 април 2019 20:26

Контакти

Организационният комитет на Национална олимпиада по маркетинг 2019 
очаква Вашите въпроси на имейл адрес [email protected]

Лице за контакт: 
гл. ас. д-р Борислава Стоименова
Университет за национално и световно стопанство
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

1700 София, Студентски град,
ул. „Осми декември“, кабинет 3021