Национална олимпиада по маркетинг 2019

Обновено: понеделник, 08 април 2019 14:39

Организационен комитет

Национална олимпиада по маркетинг 2019 се организира от катедра Маркетинг и стратегическо планиране със съдействието на Научноизследователски център по маркетинг, Междууниверситетски център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентски съвет при УНСС. Основен партньор на олимпиадата е А1.

Организационен комитет:

  • проф. д-р Галина Младенова
  • проф. д-р Христо Катранджиев
  • доц. д-р Красимир Маринов
  • доц. д-р Росен Кирилов
  • гл. ас. д-р Христина Бойчева-Димчева
  • гл. ас. д-р Елена Костадинова
  • гл. ас. д-р Борислава Стоименова
  • хон. ас. Спасимир Цветанов
  • Ангел Стойков
  • Юлияна Каракушева