Национална олимпиада по маркетинг 2019

Обновено: понеделник, 08 април 2019 1:31

Регистрация на участниците

Уважаеми колеги,

Благодарим Ви за проявения интерес към Национална олимпиада по маркетинг 2019!

Регистрационният формуляр за участие в Национална олимпиада по маркетинг 2019 се попълва от преподавателя, който е определен за академичен ментор на съответния студентски екип. Срок за регистрация на участниците: 19 април 2019 година

Вярваме, че за пореден път заедно ще превърнем събитието в празник!