Национална олимпиада по маркетинг 2019

Обновено: понеделник, 08 април 2019 1:28

Регламент

В конкурсната програма на НОМ 2019 е включен практически казус, предложен от А1 България ЕАД. Студентите се разпределят в два екипа от по трима участника – бакалаври, магистри и чуждестранни студенти, които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата, съставено от маркетинг мениджъри на А1 и преподаватели.

Тематични направления в бизнес казуса на А1:

 • Състояние и тенденции на пазара на телекомуникационни услуги
 • Промяна в потребителските навици и предложенията на телекомите
 • Промяна в качеството на обслужване
 • Внедряване на нови технологии, които да отговарят на изискванията на дигиталната ера

Критерии за оценка:

Оценките могат да бъдат от 1 до 5 (1 най-ниска оценка, 5 - най-висока оценка) 

 • Разбиране на задачите, поставени в казуса
 • Правилна оценка на ситуацията
 • Добре формулирани цели
 • Аргументация на предложението
 • Степен на изпълнимост на предложението (реалистичност)
 • Оформление на работните файлове (вкл. графики, таблици и др.)
 • Атрактивност и оригиналност на представянето на проекта

Работен език: български

Наградният фонд е осигурен от: А1