Национална олимпиада по маркетинг 2019

Kaтедра „Маркетинг и стратегическо планиране” (УНСС) с подкрепата на А1 организира Национална олимпиада по маркетинг 2019, която ще се проведе на 11 май 2019 г. от 09:00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС.

От 2009 година Олимпиадата е утвърдена като академично и практическо студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България.

Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и идеи между студенти, преподаватели и водещи компании. Тя отличава най-подготвените студенти и задава съвременните стандарти в обучението по „Маркетинг“.

Направление „Маркетинг“ на А1 ще представи реален казус, върху който ще работят студентите. А1 ще осигури награди за най-добрите участници, отличени от комисия в състав представители на телекома и преподаватели от различни ВУЗ.

Национална олимпиада по маркетинг 2019